Friday, February 11, 2011

SudaH samPAi Di tasIk CHeNDeRoH...

    HeLlLoooo!!!hHhUuUHHHH...mMg nGAnTuKLA......MaNE X Nye mLm SeBElUm berToLAk ke tASiK ChEnDerUh tYDo kUl 4 SeTtleKAn baranG-BARAnG Yg paTuT...lEtIh yA UmaTla....kUl 11 PAgI sElePAS BReAkFiRsT KtEorAnG pUn bERtOlaK KE PeraK....lEtIh yaW.....PErJALAnNAn AmBEk masE BraPE JAm TAh  DArI S.alaM ke perAk....LAme x lAme la..TAp RASe SEkeJAp SbB KAmI SeMua tYdO DALAm bas..NyeLA..masInG2 lEtIh...HEHEH..kUl 4 PtG KAmI Un SAMpaI kaT taNjUnG HARApaN....MmG TERUja la bLe TuRuN DArI BAS Uh..XsaBAR Nk WAt aKTiVItI KAt keM NnT...bERkObaR-kObaR weH...HEHEH...haPpY je bLE daH SAMPaI...sEBElUm masUk ke tapaK PERkHEmahaN kaMi SeMUA dIkeHenDAkI BerAtUR SEbeLuM BERjalaN KAKi masUk ke tapaK PerKheMAHAN....PeRjalaNaN MASuK KE KAwasaN perKhemahaN dalaM 1O MiNiT KoT..HuHu..
     yEaaaYyYy....Da samPAi DA.....laGi terUja bILA DA samPAi kaT caMp SiTe uH...DeNgaN HuJAn rEnYAi..laGi la fEElInG..heheh...pasTu kaMi SEmUA dIaRAhKAn berAtUr daN MEnYuSuN beg dI kHeMAh pUsaT....XkaN Nk leTAkl bEg dalaM HuJAn2 Tu kOt....hehe...PAS da lEtaK SeMua kaMi dIARAhKAn BeRaTur MeNgIkUt TASiK MASiNg2....NAme tasIk AkU, TASIK CINI.....TASIk CiNi KiRE GrOuP bESAr la...AdE 5 gUnUnG DAlAm tasIk cInI NI....name gRoUp aKu TAk laIn X BuKAn GUNUNG GEDUNG......
   SElePAS BerAtUr meNgIkUt tasIk.....kaMi dI BAHAGi kaN tUGas2 uNtUk memBuaT CAmP cRAfT.....TASiK kaMi KeN MeMbIna saTu kHEmaH perALAtaN....HuhHu...dEngaN PAnTAS Nye KAmI tErUS BuAt KEJe..heheh...AGAk gUgUp gaKLA....nYeLA..xTAu nK waT BESAr maNE...TAp nK XnK KENE BuaT GAk kaN..kaMi uN BuAt la......masE DiBeRi 2 jaM UnTuK SeTtLE sEmUA KEJE...HuHu...CuKuP XCuKuP BlakaNg CerIta la kaN..nYEla...DA LA TIME Uh nGAh HuJAn..dEnGAn SeJuKnYE LAgI...peRgHh....LAYAn je LA SeJuK Uh..HEHEH...
    JAm meNuNjUkKA pUkUl 7 malaM...KEJE KAmI sEMua sEtTle...kaMi DiarahKAn uNtUk KEmas kaN DirI...di KheMAh A sHApE ...XtaU gRoUp maNE Yg waT KheMAh...aNyWAy tHAnKs LA KAWAn yG DA BuaT KhEmaH UnTuK perKheMAHAn ni..hUhU..adE Yg pasaNg WAyerInG,kEmas dapUr,CuCi TAndaS,kEMas DAPuR..macaM2 LAgIla...tHAnKS KAwaN2...KAmI Un bErSiaP2 uNtUk SoLAt maGRiB Di kHEmaH PuSAt.....KAmI TuNgGu SeHiNgGA SoLAt ISyAk.....MALAm PERtama dI caMp sItE ArItU MmG BEsTla..DAPAt keNAl nGAn fASi2..aKTiVItI laIn Sy lUpE LA...heheh...
  SAMpaI SiNi je kOt Cte SY uNtUk ArI PERtama sampaI KAt TASiK cHeNdeRoH NI..HEHEH...BANyaK LAgI PART nK sY Cte nI..heheh..LEtIh pLAk taIp paNjaNg2 Ni...nNt sY Cte pasaL aKtIviTi gRoUp Sy plaK....aKTiViTi yaNg perTAMA GrOuP Sy iALaH CAMP CRAFT..tUnGgU Nye...T kTe sToRy2..HEHEH..nI adE GAMbaR KEnaNgaN ArI PERtama kaMi SeMua SAMpaI..ehehhe
lEtIh SAnGAt uH....HEHHE....aDe yG HApPy....nI LA AnTAra kHEmaH KAmI sEmUA DAPAt dIRiKa..heheh...HEbaT X KAmI....;)
CoMEl x kaMi SeMua..HEHEH....MuKE Nk maRkaH LEbIh nI...heheh

cOmEL x saYA???heheh..WiTh CiK sYAzaNA...heheh

SAMApI SiNi jE cERita saya uNtU KAlI Ni,.tUnGgU CerIta caMp cRAfT laK...heheh...tUnGgU...;)
ASSALAMMUALAIKUM!!!!!bYe;)

No comments:

Post a Comment